Commanderij College
Zoeken


Reageren op ontvangen email. Hoe werkt dat?

Bericht geplaatst op: 4-9-2017

Bij ons op school is het gebruikelijk dat brieven en overige informatie via email vanuit Magister aan de ouder(s)/verzorger(s) worden verzonden. Als u van onze school dergelijke mail ontvangt dan is de afzender een “noreply-adres”. Dit is een adres waar u niet direct op kunt antwoorden of reageren. Daarom staat in de mail altijd vermeld bij wie u terecht kunt bij vragen of reacties. Antwoordt u wel direct op het “no reply”-mailadres, dan komt uw antwoord terecht in een algemene mailbox, waarbij het antwoord op uw mail onnodig vertraging kan oplopen omdat deze mailbox heel beperkt of langere tijd niet wordt gelezen.


Terug