Commanderij College
Zoeken


Onderzoek naar gezinsrelaties na scheiding

Bericht geplaatst op: 13-10-2017

In Nederland maken jaarlijks ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen een scheiding van hun ouders mee. De Universiteit van Utrecht doet onderzoek naar relaties in gezinnen na een scheiding en is op zoek naar mensen die daaraan mee willen werken.

De mate waarin kinderen na scheiding problemen ervaren verschilt van kind tot kind. Met het onderzoek zijn ze op zoek naar mogelijke verklaringen voor deze verschillen. 

In het kort willen ze graag beter leren begrijpen hoe ouders en kind(eren) met elkaar omgaan na een scheiding en hoe dit bijdraagt aan het functioneren van kinderen. Deze informatie kan bijdragen aan een betere ondersteuning voor gezinnen die te maken krijgen met een scheiding. 

Hier vindt u meer informatie over het onderzoek en over mogelijke deelname.


Terug