Commanderij College
Zoeken


Bijzonder kijkje in de klas: Robot Nao op visite

Bericht geplaatst op: 25-2-2016

Onlangs hadden ze speciaal bezoek in het technologielokaal op vmbo Laarbeek. De NAO-robot Charlie kwam even zijn gezicht laten zien.

Deze robot was meegenomen door onze stagiaire dhr. Lossie, een tweedejaars student lerarenopleiding ict op Fontys Hogeschool. Na een algemene intro aan de hele klas ging dhr. Lossie met groepjes leerlingen de mogelijkheden bekijken die Charlie heeft.

Charlie bleek al heel veel functionaliteiten te bezitten. Hij kon zelfstandig opstaan, voor- en achteruit lopen, dansen, praten, rekenen, geluidsfragmenten afspelen en veel talen spreken. Ook kon je Charlie programmeren met 'blokjes'. Als je het blokje lopen en daarna het blokje praten aanklikte, ging Charlie eerst lopen en daarna praten.

Ook werd een toekomstbeeld geschetst over hoe robots over een aantal jaar allerlei functies in de maatschappij zouden kunnen vervullen. Met name in Japan en Amerika is men hier al heel ver mee in winkels en in de zorg.

Kortom een zeer interessante les voor onze leerlingen.


Terug