Commanderij College
Zoeken


Commanderij College gaat van start met vernieuwde inrichting van het vmbo

Bericht geplaatst op: 22-4-2016

Op het Commanderij College staan we aan de vooravond van de vernieuwde inrichting van het vmbo. Vanaf augustus 2016 worden op vmbo Gemert en vmbo Laarbeek vernieuwde beroepsgerichte programma’s aangeboden.

De huidige vier leerwegen in het vmbo blijven bestaan. Onze nieuwe leerlingen krijgen vanaf de bovenbouw (klas 3 en 4) te maken met beroepsgerichte profielen. Daarbij zullen de leerlingen in klas 1 en 2 (onderbouw) meer praktijkgericht gaan werken. Dat betekent dat er in de basisberoepsgerichte leerweg zes uur praktijkgerichte vakken zullen zijn en in de kaderberoepsgerichte leerweg vier. Een aanzienlijke verhoging van praktijkgericht werken ten opzichte van dit jaar. Het leren door doen staat centraal. Voor de leerlingen betekent het concreet dat ze meer kansen krijgen om te onderzoeken welk beroepsprofiel het beste bij ze past.

Profielen vmbo Gemert
Op het vmbo aan de St. Josephstraat in Gemert worden de volgende profielen aangeboden: ‘Dienstverlening en Producten’, ‘Produceren, Installeren en Energie’, Bouwen, Wonen en Interieur’ en ‘Zorg en Welzijn’.

Vernieuwing mavo
Ook de mavo van het Commanderij College heeft een vernieuwing ondergaan en bestaat uit twee routes: een mavo/havo-route waarmee de leerling binnen zes jaar een mavo- én havodiploma kan halen (waarvan de laatste twee jaar op locatie havo/vwo). Ook kan worden gekozen voor de mavo-vakroute waarin de leerling wordt voorbereid op het instromen op een niveau 4-opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs. Voor deze mavo-leerlingen creëren we een eigen onderwijsleerplek op de locatie, zoals dat nu al het geval is voor de leerlingen van de verschillende beroepsgerichte leerwegen op vmbo Gemert. We maken als het ware een kleine school ín de school. Met eigen lesruimtes en een eigen sfeer waar de leerlingen zich goed thuis voelen. 

“Het blijkt dat de mavoleerling beter presteert, meer uitgedaagd wordt in een voor deze leerling toegeruste leeromgeving. We zullen door een aanpassing in het gebouw op de St. Josephstraat de mavo als leerweg een eigen gezicht geven”, vertelt onderwijsdirecteur Jan Schoeren.

Praktijkonderwijs
Ook voor het praktijkonderwijs wordt gewerkt aan een nieuw onderwijskundig concept waarbij de klassenstructuur losgelaten wordt en er met niveaugroepen gewerkt wordt. Hiermee sluiten we meer aan bij het niveau en de belevingswereld van de leerlingen. ”We gaan voor een optimale pedagogisch didactische leeromgeving voor onze praktijkschoolleerlingen. Voor elke leerling willen we de beste leeromgeving. Afhankelijk van het onderwijskundig concept, onderzoeken we wat de beste plek is voor onze praktijkschoolleerlingen”, aldus Schoeren.

Locatie vmbo Laarbeek
Het onderwijsconcept op onze vmbo-school aan de Muzenlaan in Beek en Donk blijkt succesvol gezien het aantal aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar. Het gebouw is nu al te klein. Momenteel zijn we met de gemeente in gesprek over een mogelijke uitbreiding van de huisvesting. Het nieuwe beroepsgerichte profiel ‘Dienstverlening en Producten’ zal daar vanaf augustus 2016 worden aangeboden.

Op de website van het Commanderij College wordt binnenkort meer informatie gegeven over de vernieuwde profielen.


Terug