Commanderij College
Zoeken


Oplossing voor te kleine schoolgebouw vmbo Laarbeek

Bericht geplaatst op: 10-6-2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek heeft op 1 juni besloten om in ieder geval voor het komende schooljaar een oplossing te gaan zoeken voor de locatie vmbo Laarbeek van het Commanderij College. Het nieuwe schoolgebouw in Beek en Donk, dat in 2013 in gebruik is genomen, is te klein voor het huidige aantal leerlingen en het aantal leerlingen dat in de toekomst verwacht wordt. Het Commanderij College ervaart het als zeer positief dat deze beslissing genomen is. 

De school in Laarbeek is gebouwd voor 400 leerlingen en wordt nu al bezocht door 505 leerlingen. In het nieuwe schooljaar 2016/2017 verwacht het Commanderij College 550 leerlingen. Een gespecialiseerd bureau heeft in november 2015 onderzoek gedaan naar de belangstelling voor de vmbo-locatie in Laarbeek. Daaruit blijkt dat de belangstelling voor vmbo Laarbeek hoog blijft de komende vijftien tot twintig jaar.

Inmiddels heeft het Commanderij College de gemeenteraad van de gemeente Laarbeek uitgenodigd voor een informatieavond. Tijdens deze avond willen wij de raad volledig op de hoogte brengen van de maatschappelijke ontwikkelingen, de huidige situatie en de opties die er zijn in en om het huidige schoolgebouw.

De school heeft onlangs een voorstel laten maken voor de bouw van een prachtige nieuwe ‘kleine school’ tegenover het huidige gebouw. Dit voorstel en twee andere mogelijke oplossingen worden momenteel door de gemeente onderzocht voor de langere termijn. Het gebouw kan volledig worden bekostigd uit extra middelen die de gemeente ontvangt van de overheid voor huisvesting van deze leerlingen.

We zijn als school erg verheugd dat er nu mogelijkheden zijn voor het oplossen van de situatie op korte en langere termijn dankzij een prettige samenwerking met de gemeente. Het Commanderij College bedankt de gemeente, in het bijzonder wethouder Buter voor haar betrokkenheid bij dit onderwerp.


Terug