Commanderij College
Zoeken


Gemeente Laarbeek vindt voortgezet onderwijs niet belangrijk voor Laarbeekse samenleving

Bericht geplaatst op: 19-7-2016

Beste ouders,

Helaas krijgen we geen goede uitbreiding van de huisvesting van onze locatie in Laarbeek. We zijn er met gemeente niet uitgekomen. Om die reden hebben we de volgende reactie naar buiten gebracht, maar ik wil u graag als eerste informeren.

Met vriendelijke groet,
Carla Grootjen
Bestuurder

Gemeente Laarbeek vindt voortgezet onderwijs niet belangrijk voor Laarbeekse samenleving

De gemeente Laarbeek heeft vandaag, dinsdag 19 juli, het Commanderij College laten weten dat de gemeente niet kiest voor uitbreiding van de huisvesting op de vmbo-locatie in Laarbeek. De gemeente kiest – ondanks een tekort aan ruimte van ongeveer 800 m² - voor een onnatuurlijke lange termijn oplossing.

De landelijke ontwikkelingen en de kwaliteiten van de school worden afgestraft door deze gemeente. Leerlingen en inwoners van de gemeente kunnen ‘fluiten’ naar goede huisvesting van de school. De gemeente wil op die manier 550 leerlingen van het Commanderij College onderbrengen op drie verschillende locaties in de gemeente. Dat is onacceptabel. Het succesvolle onderwijsconcept van het vmbo in Laarbeek kan hierdoor niet meer ten uitvoer worden gebracht. De leerlingen zijn hier de dupe van.

De gemeente ontvangt wel de inkomsten voor de huisvesting. Waar worden deze middelen voor het voortgezet onderwijs dan wel aan besteed, zo vraagt de school zich af? De door de school gevraagde inzage in de financiën wordt – ondanks herhaaldelijk verzoek – niet gegeven. Ook gesprekken over doordecentralisatie van de middelen wil de gemeente niet voeren.

De gemeente stelde in het ingelaste gesprek van woensdag 13 juli voor om de huisvestingsproblematiek als strategische partners op te pakken, maar besluit vervolgens voor een route, waarvan de school al maanden aangeeft dat dit geen oplossing is. Strategische partners werken samen, de gemeente deelt mee en van samenwerking is geen sprake.

Tot vandaag zijn we blijven hopen op een passende oplossing, maar na anderhalf jaar praten is er nog geen oplossing die past bij het voortgezet onderwijs voor de korte termijn en al helemaal niet voor de lange termijn. Een mogelijke reden voor deze onrealistische oplossing is dat een visie op het voortgezet onderwijs en een adequaat onderwijsbeleid in Laarbeek ontbreekt. De gemeente heeft het proces het afgelopen half jaar enorm vertraagd, door telkens opnieuw tijd te vragen om zaken verder uit te werken, maar uiteindelijk krijgt het Commanderij College geen werkbare oplossing. 

Mevrouw Grootjen (bestuurder van het Commanderij College) concludeert dat deze gemeente de maatschappelijke ontwikkelingen en de goede prestaties van de school onbelangrijk vindt en Laarbeekse ouders blijkbaar vraagt hun vmbo-kinderen na 35 jaar noodbouw, wederom voor lange tijd met een noodvoorziening de toekomst in te sturen. 

Reactie gemeente
De gemeente Laarbeek heeft na verspreiding van het persbericht in een reactie laten weten dat ze noodlokalen wil plaatsen bij onze vmbo-locatie. Het is nog onduidelijk wanneer de noodlokalen geplaatst worden en wanneer ze daadwerkelijk in gebruik kunnen worden genomen. Het is de bedoeling dat na de zomer bestuurders van het primair- en voortgezet onderwijs met elkaar aan tafel gaan om te praten over de huisvesting. De wethouder zal na de zomer een plan maken voor een oplossing op de langere termijn.

Het Commanderij College wil nog altijd graag haar onderwijsconcept op de locatie Laarbeek handhaven, zodat de goede resultaten die deze locatie de afgelopen jaren heeft behaald, ook in de toekomst mogelijk zijn. Daarvoor heeft de school een tekening laten ontwerpen van een gebouw dat binnen 3 maanden geplaatst kan worden. Dit gebouw is kwalitatief goed vergelijkbaar met een gebouw met een bouwtijd van een jaar en kan later ook nog –deels- afgebroken worden en elders geplaatst worden. Dit ontwerp, De Kleine School, heeft de school laten zien tijdens de informatieavond voor de gemeenteraadsleden van de gemeente Laarbeek. We hopen dat de gemeente in staat is en mee wil werken om dit plan te realiseren.   Terug