Commanderij College
Zoeken


Commanderij College gestart met nieuwe beroepsgerichte profielen

Bericht geplaatst op: 11-10-2016

Vanaf augustus 2016 krijgen vmbo-scholen te maken met het nieuwe vmbo. Ook het Commanderij College is hier dit schooljaar mee gestart. Vmbo-scholen gaan in klas 3 en 4 (de bovenbouw) werken met nieuwe beroepsgerichte profielen.

Een profiel is een combinatie van theorie en praktijk. Op het Commanderij College vmbo Laarbeek kunnen leerlingen terecht voor het profiel Dienstverlening en Producten. Commanderij College vmbo Gemert biedt daarnaast nog drie van deze profielen aan: het profiel Bouwen, Wonen en Interieur, het profiel Produceren, Installeren en Energie en het profiel Zorg en Welzijn.

Een profiel bestaat uit algemeen vormende vakken zoals Engels en wiskunde en beroepsgerichte vakken zoals verzorging, timmeren of elektro. De nieuwe profielen bieden veel voordelen. Met deze profielen krijgen leerlingen meer kansen om binnen een beroepsrichting uitgebreid te onderzoeken welke opleiding en welk beroep bij hen past. Op deze manier kunnen zij een gedegen keuze maken voor een vervolgopleiding. Leerling Cas over het profiel Produceren, Installeren en Energie: “Ik weet dat ik later iets in de landbouw wil gaan doen. Dan is het makkelijk als je allerlei machines kunt maken en repareren. Dat leer ik nu. Ook hebben we veel praktijkvakken en dat vind ik erg leuk.” In tegenstelling tot de profielen die zich richten op een bepaalde sector, is het profiel Dienstverlening en Producten ideaal voor leerlingen die nog niet weten welke richting ze op willen. Dit profiel geeft leerlingen de mogelijkheid zich breed te oriënteren op verschillende beroepen in verschillende richtingen. Door het uitvoeren van allerlei praktijkopdrachten leren zij zichzelf kennen en ontdekken zij wat ze leuk vinden. Anne: “Ik weet nog niet wat ik wil worden. Ik volg het profiel Dienstverlening en Producten omdat ik nu nog iets langer kan nadenken en kan kijken wat bij mij past.”

Annemarie van Nistelrooij, Teamleider van vmbo Gemert over de nieuwe profielen: “Vanuit de onderbouw maken onze leerlingen al uitgebreid kennis met de profielen. Daardoor hebben de leerlingen meer tijd om hun keuze te maken en kunnen ze langer onderzoeken welke opleiding en beroep bij ze past. In al onze profielen krijgt de Loopbaan Oriëntatie veel aandacht. We zijn nu enkele weken bezig maar krijgen al veel positieve feedback van de leerlingen.”

Werken met een laptop
Naast gestart te zijn met de nieuwe beroepsprofielen is het Commanderij College ook gestart met een laptopklas. Een pilot waarin gekeken wordt hoe leerlingen en docenten het ervaren om te werken met digitaal lesmateriaal en dus ook met een laptop in de klas. Leerlingen die het profiel Dienstverlening en Producten volgen zijn gestart met dit project.

Klik hier voor meer informatie over de nieuwe profielen. 


Terug