Commanderij College
Zoeken


Oplossing onderwijshuisvesting vmbo Laarbeek

Bericht geplaatst op: 30-11-2016

Het vmbo in Laarbeek is de afgelopen jaren enigszins uit haar jasje gegroeid. Om deze reden zijn er vorig jaar drie noodlokalen geplaatst en was het eigenlijk de bedoeling dat er dit schooljaar, rond de herfstvakantie, nog eens twee noodlokalen bij zouden komen.

De gemeente Laarbeek en het Commanderij College hebben echter een betere oplossing bedacht voor het huisvestingsprobleem, waardoor plaatsing van de twee extra noodlokalen niet doorgaat. De oplossing voorziet er samengevat in, dat de gemeente en het Commanderij College in augustus 2017, voorafgaand aan het nieuwe schooljaar, gezamenlijk tijdelijke onderwijshuisvesting hebben gerealiseerd van een kwalitatief hoogwaardig niveau. De tijdelijke onderwijshuisvesting voldoet aan de voorwaarden die nodig zijn om modern onderwijs te kunnen bieden.

Dit betekent dat wij vanaf het schooljaar 2017-2018 weer over voldoende ruimte kunnen beschikken. Door organisatorische aanpassingen én flexibiliteit van leerlingen en medewerkers, lukt het ons ook dit schooljaar om goed onderwijs te verzorgen binnen de huidige beschikbare ruimte.

Terug