Commanderij College
Zoeken


Afspraken en reglement

Wanneer je naar school gaat op het Commanderij College wordt er van je verwacht dat je je aan een aantal regels en afspraken houdt. Deze afspraken zijn tot stand gekomen na overleg met de leerlingenraad en de klankbordgroepen van de verschillende teams.

Leerlingenstatuut – jouw rechten en plichten
Als leerling bij het Commanderij College heb je een aantal rechten én plichten. Deze zijn vastgelegd in het leerlingenstatuut.
Download hier het leerlingenstatuut.

Leerlingenreglement - gedragsregels
Als leerling van het Commanderij College moet je je aan een aantal gedragsregels houden. Deze regels vind je in het leerlingenreglement. Je vindt hier o.a. informatie over de kledingvoorschriften, je gedrag met betrekking tot lesuitval en te laat komen. Daarnaast hebben we op school ook afgesproken hoe we met elkaar omgaan. Dit noemen we CoCo gedrag.

Download hier het leerlingenreglement.
Ga naar de pagina over CoCo gedrag.

Reglement computer- en laptopgebruik
Werken zonder computers, we kunnen het ons bijna niet meer voorstellen. Als je gebruik maakt van de computers binnen de school, dien je je aan een aantal regels te houden. Dat geldt ook voor laptops die gebruikt worden voor het laptoponderwijs op vmbo Laarbeek. 
Download hier het reglement computergebruik voor leerlingen.
Download hier het reglement laptopgebruik voor leerlingen

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen voor leerlingen
Op school maken veel leerlingen gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC). Daarom is er een document opgesteld waarin wordt omschreven hoe er op school wordt omgegaan met deze middelen.
Download hier de regeling EIC.

Reglement gebruik telefoontas
Er is een aantal regels opgesteld voor het gebruik van de telefoontas in de klas. Met deze tas zet de school in op bewust telefoongebruik. 
Download hier de regels en afspraken omtrent de telefoontas.