Commanderij College
Zoeken


Foto's en filmpjes

Op chic in een prachtige jurk tijdens het gala, rockend met je gitaar op het podium of feestend met je vrienden tijdens de brugklasdisco? Ben jij vastgelegd door één van onze fotografen? Bekijk de foto’s op deze pagina. Filmpjes vind je terug op ons YouTube-kanaal.

Privacy
Wij proberen altijd de meest actuele foto’s op de website te plaatsen. Daarnaast gebruiken wij foto’s ook voor verschillende publicaties, zoals de schoolgids. Ben jij het niet eens met een gepubliceerde foto, stuur dan een mailtje naar communicatie@commanderijcollege.nl.

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) moet er voor publicatie van foto's of film altijd toestemming zijn van de ouder(s)/verzorger(s) of van de leerling zelf, als die ouder is dan 16. Op school worden bij alle activiteiten foto's en filmpjes gemaakt door medewerkers en leerlingen. Dit maakt het in de praktijk onmogelijk om in alle gevallen van te voren toestemming te vragen. Als een leerling aangeeft dat hij of zij niet gefotografeerd wil worden, dan moet dat worden gerespecteerd. 

Voor verbetering van ons onderwijs, lesmethodes en didactische vormen kan het voorkomen dat er tijdens de lessen gebruik wordt gemaakt van video-observatie. Deze opnames zijn alleen voor intern gebruik.

Aangeleverde foto's en film worden alleen op de door ons beheerde kanalen geplaatst, na een zorgvuldige screening. Voor elders gepubliceerde foto's of film kunnen wij als school geen verantwoordelijkheid nemen.

Eindexamengala & diploma-uitreiking
De eindexamenkandidaten hebben aan het einde van het schooljaar galabal en diploma-uitreiking. Tijdens deze gelegenheden maakt het Commanderij College foto's.