Commanderij College
Zoeken


Omgaan met pesten

Veiligheid op school is ontzettend belangrijk. Veiligheid is nodig om prettig en succesvol te kunnen leren. Die veiligheid in de school kan in gevaar komen, bijvoorbeeld als er wordt gepest.

Onder pesten verstaan we gedrag tussen leerlingen dat bedreigend is. Het vindt meerdere keren plaats gedurende een langere periode. Pesten gaat verder dan plagen. Bij plagen gaat het meestal om leerlingen die aan elkaar gewaagd zijn. Het is meer een spelletje, niet altijd leuk, maar nooit bedreigend. Pesten is wél bedreigend. Het kan gaan om lichamelijk of geestelijk pesten. Het kan ook via de telefoon of digitaal. Ook het buitensluiten van een leerling is pesten. Van pesten is sprake als de gepeste het gedrag van andere als pesten ervaart.

Ik word gepest

Word jij gepest? Ga dan naar je mentor. Die zal met jou praten, met de persoon die jou pest en met jullie samen. De mentor kan ervoor kiezen het ook in de klas te bespreken. Het pesten wordt dan ook gemeld aan andere docenten. Op deze manier weten zij wat er speelt en kunnen zij extra opletten. Gaat het pesten daarna nog niet over, dan kan de mentor ouders/verzorgers uitnodigen om samen met hen een plan van aanpak op te stellen. Daarnaast heeft elke locatie een coördinator sociale veiligheid (pestcoördinator).

Je kunt ook altijd naar de vertrouwenspersoon in je school gaan, als je dit prettiger vindt.


Ik zie dat een ander wordt gepest

Word jij zelf niet gepest maar zie je dat er in de klas wel wordt gepest, dan wil je dit natuurlijk graag oplossen. Want stel je eens voor dat je zelf wordt gepest. Dan zou je het ook fijn vinden als iemand daar een stokje voor zou steken. Zie jij dat er op school wordt gepest, dan kun je dit altijd melden bij je mentor of bij de vertrouwenspersonen.

Pestprotocol
Pestgedrag is én wordt binnen het Commanderij College niet getolereerd. De school realiseert zich dat pesten een verschijnsel is dat, helaas, niet uit te roeien is. Daarom is er een pestprotocol opgesteld. In dit protocol staan de stappen die worden genomen bij het constateren van pestgedrag.
Download het pestprotocol.

Online hulpmiddelen:
www.pestweb.nl  

Op de pagina 'De leerling online', vind je nuttige tips en links over het gebruik van internet.