Commanderij College
Zoeken


Schoolgids

Jaarlijks verschijnt er een schoolgids met daarin belangrijke informatie. Deze schoolgids is niet alleen voor huidige ouders en leerlingen interessant, maar ook zeker voor ouders van kinderen die nog een schoolkeuze moeten maken. Onderwerpen die onder andere besproken worden in de schoolgids zijn leerlingbegeleiding, activiteiten en de dagelijkse gang van zaken op school. Hieronder kunt u door de schoolgids bladeren (klik in het midden voor groot scherm) of klik hier om de schoolgids te downloaden. 

Tevens kunt u onderaan deze pagina de lessentabellen bekijken. 


Lessentabellen per cohort
Hieronder zijn de de lessentabellen per cohort te downloaden. Het cohort is het schooljaar waarin de leerling is gestart in leerjaar 1.
- Cohort 2015-2016
- Cohort 2016-2017