Commanderij College
Zoeken


Ziek of te laat op school

Ziek
Als je ziek bent, moet je dit altijd aan school doorgeven. Je ouders moeten dan tussen 08.00 en 08.30 uur de receptie bellen en laten weten dat je afwezig bent. Als je op school ziek bent geworden, dan meld jij je eerst af bij de receptie voor je naar huis gaat. Zij zullen contact opnemen met je ouders.

Te laat
Als je te laat bent, meld je je altijd bij de receptie. Je krijgt dan een briefje mee voor de docent. Als je geen geldige reden hebt, krijg je een briefje mee naar huis. Je ouders moeten dit briefje ondertekenen. Op dat briefje staat ook een dag en tijdstip vermeld waarop je een taak moet uitvoeren. Voor die taak meld je je op het aangegeven tijdstip bij de conciërge. Let op: deze regeling geldt voor alle lessen en niet alleen voor het eerste lesuur. Zorg dus altijd dat je op tijd bent. 

Spijbelen
Spijbelen wordt op het Commanderij College niet getolereerd. Voor spijbelen krijg je een passende straf. Bovendien worden je ouders én de leerplichtambtenaar ingelicht. 


Toets gemist door afwezigheid
Het kan zijn dat je – met een geldige reden – een toets hebt gemist. Kan gebeuren, maar wat nu? Het is belangrijk dat je de toets zo snel mogelijk inhaalt. Zodra je weer terug op school bent, moet je met de betreffende leraar een afspraak maken om je gemiste toets of overhoring in te halen. Heb je tijdens je afwezigheid meerdere toetsen gemist? Neem dan contact op met je mentor. Die kan het inhalen van proefwerken en/of overhoringen voor je regelen.