Commanderij College
Zoeken


Informering gescheiden ouders

Het Commanderij College heeft een protocol opgesteld over het informeren van gescheiden ouders. Dit protocol geeft regels en richtlijnen aan schoolleiding en personeel van het Commanderij College en aan ouders over het informeren van gescheiden ouders. U kunt het document hier downloaden. 

  Informatie aan gescheiden ouders