Commanderij College
Zoeken


LWOO op het vmbo

LWOO staat voor Leerwegondersteunend Onderwijs. Leerwegondersteunend Onderwijs is voor vmbo-leerlingen die genoeg capaciteiten hebben om een diploma te halen, maar daar wel wat extra hulp bij nodig hebben.

 

Het Commanderij College biedt Leerwegondersteunend Onderwijs binnen alle leerwegen van het vmbo. Leerwegondersteuning is een vorm van extra begeleiding en ondersteuning.  De lesmethoden, toetsen, normering en het diploma blijven precies hetzelfde. Deze extra persoonlijke aandacht en begeleiding kunnen tijdelijk of blijvend zijn, afhankelijk van de behoefte van de individuele leerling. Als er sprake is van blijvende extra ondersteuning, dan dient de leerling een LWOO-indicatietoets te maken. Dat gebeurt o.a. op advies van de basisschool.

Wat kan een leerling verwachten
De leerling komt in een kleinere klas (basisberoeps). Het kleinere aantal leerlingen brengt meer rust en ruimte in het leslokaal. Ook is er daardoor meer tijd en aandacht voor individuele leerproblemen en voor sociaal-emotionele problematiek. Onze docenten geven meerdere vakken, waardoor leerlingen dus vaker dezelfde docent hebben. Dat biedt meer structuur. Daarnaast wordt de leerling intensief begeleid door docenten die kennis en affiniteit hebben met de doelgroep. Voor elke leerling wordt een handelingsplan gemaakt. Ook worden zij met regelmaat besproken in het teamoverleg.

Het recht op leerwegondersteuning geldt voor de gehele schoolperiode op het Commanderij College. Door een andere organisatie van lesgroepen in de bovenbouw (klas 3 en 4) van de beroepsgerichte leerwegen is de invulling van de leerwegondersteuning niet gelijk aan de onderbouw. De extra ondersteuning en begeleiding blijft onverminderd.

Meer informatie
Indien u vragen heeft over leerwegondersteuning kunt u contact opnemen met:
Dhr. M. van Houtum – Teamleider basisberoepsgerichte leerweg met LWOO
hou@commanderijcollege.nl – 0492- 37 00 55

Mevr. M. van Hoogstraten - Orthopedagoog 
hgs@commanderijcollege.nl 
 - 0492 - 37 00 55