Commanderij College
Zoeken


Ouderraad

Binnen het Commanderij College zijn er twee ouderraden. Eén voor het vmbo en praktijkonderwijs, en één voor havo/vwo. De ouderraad van het Commanderij College geeft feedback aan de medezeggenschapsraad en aan de directie over zaken die de school betreft. De ouderraad heeft de mogelijkheid om gevraagd én ongevraagd te adviseren over onderwerpen die voor ouders én leerlingen van belang zijn. Daarnaast stimuleert de ouderraad het organiseren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat, zoals sport- en culturele evenementen. Om die activiteiten te kunnen betalen wordt aan ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Contact ouderraad
Zit uw zoon of dochter op het vmbo of op de praktijkschool van het Commanderij College en zijn er bepaalde zaken die u of uw kind bezighouden? Bespreek deze dan met de ouderraad. Zij zullen opmerkingen, vragen of zorgen van ouders op de agenda zetten van de eerstvolgende bijeenkomst van de raad.

  Contact opnemen met de ouderraad                  Notulen laatste vergadering