Commanderij College
Zoeken

Versterkt talenonderwijs

Cambridge op het Commanderij College
Het Commanderij College daagt leerlingen uit en stimuleert talent. Om de uitblinkers op school uit te dagen, kunnen zij ervoor kiezen om extra lessen Engels te volgen. Als je als leerling goed scoort voor het vak Engels dan kun je in overleg met je docent, naast je reguliere lesstof, ook werken richting een extra diploma. Dit versterkt talenonderwijs, Cambridge English, werpt in de toekomst dus zeker zijn vruchten af. Na het succesvol voltooien van een Cambridge-examen krijgen leerlingen een internationaal erkend diploma.

Cambridge University biedt examens aan in Europa die gekoppeld zijn aan het ERK (Europees Referentiekader Talen). Deze examens worden internationaal erkend en geven aan op welk niveau het Engels van de kandidaat zit. Op sommige vervolgopleidingen levert dit vrijstellingen op of krijg je door een Cambridge diploma op een hoger niveau Engels les. Daarnaast is het een mooie toevoeging op het CV, veel bedrijven hechten hier tegenwoordig waarde aan. Voor meer informatie zie de website van Cambridge University

Op het Commanderij College kun je vanuit elk niveau (vmbo basis, kader, T/G, havo, vwo) deelnemen aan examens.

Wel worden er aan de leerling extra eisen gesteld:
- Het gewone lesprogramma moet afgerond worden, Cambridge komt er na(ast);
- De leerling moet tenminste een 7,5 gemiddeld staan voor het vak Engels;
- De leerling moet een positief advies van de mentor en de docent Engels krijgen;

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de Coördinatoren Cambridge
- havo/vwo: Ingrid Goossens
- vmbo Laarbeek: Maarten Selten 
- vmbo Gemert: Hanneke van Eijk